Kauzy

Kostelíček

Kulturní památka Kaple Panny Marie Pomocnice je dominanta Líšně a jedno z nejkrásnějších míst Brna s výhledem směrem ke Stránské skále, Pálavě, vrchu Žuráň i lesům Moravského krasu. Za jasného nebe lze spatřit i alpské vrcholky. Přestože občané, spolky i Zastupitelstvo Líšně mnohokrát vyjádřili záměr nerozšiřování městské výstavby směrem do volné krajiny a tedy i ke Kostelíčku, neustále se objevují pokusy – nyní i v návrhu nového územního plánu, výstavbu rozšířit. Vnímáme tyto snahy jako nesmyslné, nerespektující přirozený ráz krajiny a ohrožující poklidné místo využívané k procházkám, meditacím či modlitbám.

Více o Kostelíčku a aktivitách spolku s ním spojených najdete na portále vlisni.cz: