Festival

XIV. ročník festivalu Líšeň sobě

Srdečně zveme místní i přespolní na Festival Líšeň sobě XIV., který se koná od pátku do soboty 18. – 19. srpna 2023 v Líšni. Událost nabízí divadelně – hudebně – výtvarný program z produkce místních i hostů pro věkově neomezené publikum.

Více o festivalu na FB stránce

XIII. ročník festivalu Líšeň sobě

Srdečně zveme místní i přespolní na Festival Líšeň sobě XIII., který se koná od pátku do neděle 19. – 21. srpna 2022 v Líšni. Událost nabízí divadelně – hudebně – výtvarný program z produkce místních i hostů pro věkově neomezené publikum.

Více o festivalu na FB stránce

XII. ročník festivalu Líšeň sobě

Srdečně zveme místní i přespolní na Festival Líšeň sobě XII., který se koná od pátku do neděle 20. – 22. srpna 2021 ve staré i nové Líšni. Událost nabízí divadelně – hudebně – výtvarný program z produkce místních i hostů pro věkově neomezené publikum.

Více o festivalu na FB stránce

XI. ročník festivalu Líšeň sobě

2019 – DVACET LET FESTIVALŮ V LÍŠNI

Srdečně zveme místní i přespolní na Festival Líšeň sobě, kterým letos oslavíme dvojité jubileum – dvacet let od konání prvního Festivalu divadla Líšeň v roce 1999 a deset let ročníků Festivalů Líšeň sobě! Slavit budeme několik odpolední a večerů v nové i staré Líšni, v srpnu i září, pestrou a exkluzivní kulturní nabídkou místních i přespolních.

Festival jako prostor pro setkávání i angažované utváření veřejného prostoru

Dvacetiletou tradici festivalů v Líšni zahájilo Divadlo Líšeň s vizí kultivovat a rozvíjet tvůrčím způsobem okolní veřejný prostor. Uchránit a zachovat to, co je hodnotné, významné, inspirativní. Festival se stal otevřeným místem pro setkávání činorodých lidí napříč generacemi, místem vzájemné inspirace a podpory a také místem, ve kterém se formulují a řeší problematická témata veřejného života.

V roce 1999 se Festival divadla Líšeň uskutečnil poprvé. S podtitulem Probuzení ze sutin reagoval na hrozící demolici líšeňského Dělňáku. Otevřel debatu o dalším osudu budovy a pomohl k její záchraně a navrácení ke kulturnímu a společenskému životu. Navazující Festivaly divadla Líšeň zviditelnily i další zajímavá místa v Líšni. Kromě vlastní tvorby divadla a místních tvůrců představily hosty z celé republiky i zahraniční inscenace, často v české premiéře (tvorba profesionálních divadel z Holandska, Německa, Francie či Slovenska). Ročníky festivalu průběžně dokumentovala Česká televize a jednotlivé dokumenty jsou v archivu ČT.

Na organizaci festivalů pořádaných Divadlem Líšeň se v průběhu let stále více podíleli i přátelé z Líšně a místní organizace. Proto vznikl spolek Líšeň sobě, který je sdružil, a začal pořádat stejnojmenný festival od roku 2010. Představuje vždy zajímavé počiny místních i kvalitní tvorbu z celé republiky. Divadlo Líšeň je jedním z významných spolupořadatelů, festival si stále zachovává občansky angažovaný rozměr. V roce 2016 zviditelnil téma obecní Zahrady Orlovny, které hrozilo vykácení stoletých lip a zastavění. Zájem veřejnosti podnícený a vrcholící benefičním festivalem přispěl zásadně k její záchraně a jejímu otevření pro veřejnost a spolkovou činnost. V letošním roce se chce festival k tématu bývalé Orlovny vrátit a upozornit na stále nevyřešenou situaci.

Letošní ročník Festivalu Líšeň sobě proběhne v několika dnech v průběhu srpna a září, a to nejen v Zahradě Orlovny. Neopomene ani publikum nové Líšně, kde ve spolupráci s Potulnou kavárnou Éléphant uvede dvě představení –  obnovenou inscenaci Divadla Líšeň Schovejte si slepice vytvořenou ve spolupráci s romskými tanečníky a muzikanty a také maňáskovou rakvičkárnu pro dospělé Domovní requiem.

Program zaměřený na téma využití Zahrady a Orlovny uvede v pátek 23. srpna např. přednášku o chystané a nerealizované Líšeňské expozici. Její koncepci představí profesor Rostislav Brzobohatý. Program doplní hudební nabídka z nejmladší i nejstarší produkce – písničkářka Adéla Václavová s kapelou i Stará Líšeň.

Následující den – v sobotu 24. srpna naplní zahradu jak domácí nabídka (kapela Acha, Taneční soubor Mystery), tak světoznámí a v Líšni vítaní hosté (Bratři vtricku a Divadlo Víti Marčíka s exkluzivním Robinsonem a jako vrchol hudební produkce Tomáš Kočko & ORCHESTR). Nebudou chybět dílny, výstavy a další doprovodný program včetně dobrého jídla, pití a společného zpívání u ohniště.

Festival zakončíme 6. září Zpíváním na konci léta, které představí místní novinku Višně z Líšně, ale i pěvecký sbor z Kuřimi a hru Divadla Líšeň Spoutaný trávou. Pokud bude příznivé počasí, bude zpívání pokračovat u ohně, nebojte si vzít své oblíbené hudební nástroje.

Děkujeme publiku, že nám svou přízeň již dvacet let zachovává a těšíme se, že s námi oslaví i letošní dvojité jubileum – dvacet let konání festivalů v Líšni a desátý ročník Festivalu Líšeň sobě.

Také bychom chtěli poděkovat všem, díky kterým se festivaly v Líšni konají. Jsou to Líšeň sobě, Divadlo Líšeň, Effeta denní stacionář, Hobbylab, TK Kamzíci, TS Mystery líšeňského Sokola, Kulturní centrum Líšeň, Ateliér Studánka, rodina Belcredi a další umělci, organizace a spolky.

Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna a ÚMČ Brno-Líšeň.

Pavla Dombrovská