Ostatky

Spolek Líšeň sobě se od r. 2012 obnovením tradice a jejím udržování podílí na maškarní části již tradičních Líšeňských ostatků, kde průvod a scénky maškar doprovází krojovaní muzikanti a tanečníci.